BALITANG TUBIG 02-02-2022

Simula Marso 1, 2022 ay ilulunsad na ang aming BAGONG BILLING AND COLLECTION SYSTEM. Ang layunin ng pagbabagong ito ay upang makapaghatid ng higit na mabilis na pagtugon at mas maayos na serbisyo-patubig para sa aming mga minamahal na tagatangkilik. Ang mga sumusnod ay ilan sa mga pagbabago na paiiralin simula sa nabanggit na petsa: continue reading : BALITANG TUBIG 02-02-2022