Minamahal naming mga tagatangkilik,

Isang mapagpalang araw po mula sa inyong kaagapay sa patubig!

Nais po naming ipakilala sa inyo ang bagong programa ng inyong lingkod, ang “BALIK-SERBISYO PROGRAM” na kung saan kayo ay hinihikayat naming magpakabit na muli ng serbisyo sa patubig. Sa programang ito ay bibigyan namin kayo ng pagkakataong maibalik ang inyong linya sa halagang LIMANDAANG PISO (₱500.00). Ang halaga ng lahat ng materyales at paggawa hanggang sa pagkakabit na muli ng inyong metro kung ito man ay nakumpiska ay WALANG BAYAD.

Bukod pa rito, kayo ay bibigyan namin ng pagkakataong mabayaran ang naiwang pagkakautang, kung mayroon man, sa loob ng tatlo (3) na taon ngunit hindi bababa sa tatlong daang piso (₱300.00) na buwanang hulog.

Para sa buong detalye, maaari kayong tumawag o magpadala ng mensahe sa aming telepono bilang 0917-861-1706 at manatili na lamang sa inyong tahanan.