Simula Marso 1, 2022 ay ilulunsad na ang aming BAGONG BILLING AND COLLECTION SYSTEM.

Ang layunin ng pagbabagong ito ay upang makapaghatid ng higit na mabilis na pagtugon at mas maayos na serbisyo-patubig para sa aming mga minamahal na tagatangkilik. Ang mga sumusnod ay ilan sa mga pagbabago na paiiralin simula sa nabanggit na petsa:

1. Paghahatid ng WATER BILL sa mismong araw ng pagbasa ng metro ng tubig o READING DATE.

2. Ang DUE DATE ay papatak na sa ikasampung (10) araw makalipas ang READING DATE.

Halimbawa:

READING DATE –— Marso 1, 2022
DUE DATE ——–— Marso 11, 2022

3. Kapag ang DUE DATE ay tumapat sa araw ng Sabado, Linggo o holiday awtomatikong malilipat ang DUE DATE sa susunod na araw na may pasok upang makapagbigay ng karagdagang palugit para makapagbayad ng walang penalty charges.

4. Mula sa DUE DATE, ang dating anim (6) na araw na palugit bago ang DISCONNECTION ay magiging sampung (10) araw na.

5. Para naman sa mga may Senior Citizen’s Discount at Withholding Taxes, ito ay awtomatiko ng ibabawas sa inyong bayarin. Ang halagang nabawas na ito ay makikita na rin sa inyong WATER BILL.

Para sa anumang katanguan ay maaaring mag-text o tumawag sa aming hotline 0917-861-1706 o magpadala ng mensahe dito sa FACEBOOK PAGE. Maraming salamat po.