Ipagpaumanhin po ninyo ang hindi inaasahang paghina o tuluyang pagkawala ng daloy ng tubig lalung lalo na sa matatataas at dulong linya. Dahilan po ito ng napakalakas na leak sa MAINLINE ng Manila Water sa may San Roque. Kasalukuyan na pong ginagawa ang nasabing leak at inaasahan na matatapos ito ngayong araw. Para sa karagdagang impormasyon o katanungan, maaari kayong tumawag sa 0917-861-1706. Maraming salamat po sa patuloy na pang-unawa at suporta.