GUSTO NYO BA MAGING UPDATED SA INYONG WATER BILL O MGA ANUNSYO PATUNGKOL SA INYONG MGA TUBIG?

Ang Teresa Water District ay magpapatupad ng TEXTBLAST SERVICE kung saan makakatanggap kayo ng mga updates tungkol sa inyong mga Billing, Due dates, Disconnection Notice, Balitang Tubig atbp.

PAANO MAG AVAIL NG ”TERWD’S TEXTBLAST SERVICE”?

1. Basahin at Mag fill up ng Form sa aming Opisina o maaaring idownload sa link na ito:

https://drive.google.com/drive/folders/152TKWaQLYOqXqgWpWIfcbcIZcenQmOBv?fbclid=IwAR0n7FZst0JYS4Wu6tjfGCEeE-5dH4w-1mAHgSDU-gyVCImxmA-WvUAcbNw

Sagutan ang mga sumusunod:

• Contract Account Number (CAN)

• Account Name (Pangalan na nakaregister sa account number)

• Address (Kailangan ay kumpleto)

• Contact Number (Kailangan ay aktibo | Isang cellphone number lamang kada isang account)

• Email Address (Optional)

• Pumirma kasama ng Pangalan at ilagay ang petsa

Kalakip ng form na ipapasa ay kailangan din magsubmit ng Xerox copy ng Valid ID (Baliktaran ng ID) na may tatlong pirma para sa account holder. Isang cellphone number lamang kada isang account.

Mga posibleng katanungan:

PAANO KUNG WALANG CELLPHONE NUMBER ANG NAKAPANGALAN SA AMING ACCOUNT?

MGA KAILANGANG IPASA:

1. Form na nakapangalan sa Account holder

2. Xerox ng ID (Baliktaran ng ID) na may tatlong pirma ng Account holder

3. Authorization letter na nag sasabing ikaw at ang iyong cellphone number ang pinapahintulutan na makaavail ng aming serbisyo para sa kanyang account.

4. Xerox ng ID (Baliktaran ng ID) na may tatlong pirma ng Authorized na tao

PAANO KUNG PUMANAW NA ANG NAKAPANGALAN SA AMING ACCOUNT?

Mga kailangan ipasa:

1. Form na nakapangalan sa Account holder

2. Xerox ng ID (Baliktaran ng ID) na may tatlong pirma ng immediate family na tatayong representative para sa nasabing account.

PAANO KUNG AKO AY NAGPALIT NG CELLPHONE NUMBER?

Kailangan ay magfill up muli ng form at magpasa muli ng mga sumusunod na requirements

Para sa anumang concern o inquiry, mangyaring mag-text o tumawag sa aming hotline 0917-861-1706 o magpadala ng mensahe dito sa FACEBOOK page. Maraming salamat po.