Muli pong magkakaroon ng MAINTENANCE ACTIVITY ang MANILA WATER sa SIRUNA PUMPING STATION sa Antipolo City. Ang aktibidad na ito ay isasagawa mula ika-08 ng Abril, 2021 (Huwebes) sa ganap na 6:00 ng gabi at tatagal hanggang 6:00 ng umaga kinabukasan, Abril 09, 2021 (Biyernes).

Ang aktibidad ay magdudulot ng pagkawala ng tubig sa mga lugar na ang supply ay mula sa MANILA WATER.

Muli, pinapayuhan na po ang lahat ng mag-ipon ng tubig bago ang itinakdang araw. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-unawa.